Spolok vinohradníkov a vinárov Nemčiňany
Družstevná 11
951 81 Nemčiňany

dni.vina (na) zoznam.sk
nizl (na) centrum.sk

037 6344219
0908 758672
Dni vína Nemčiňany 2019

súťažná výstava vín

17. a 18. máj 2019
Milí priatelia, milovníci dobrého vína,
srdečne vás pozývame na Dni vína Nemčiňany 2019.
Potrebné informácie nájdete v štatúte. Bližšie informácie
vám radi poskytneme na doleuvedených kontaktoch.
Tešíme sa na príjemné chvíle strávené s vami
v spoločnosti kvalitných vín.